46.000 kinderen en jongeren krijgen een zorgtoeslag

In 2019 ontvingen 38.000 kinderen en jongeren een zorgtoeslag. Vandaag kunnen 46.000 kinderen en jongeren rekenen op een maandelijkse zorgtoeslag. Samen goed voor een maandelijks budget van 10 miljoen euro. 

​​​Er zijn daarbij geen wachttijden meer voor gezinnen die een zorgtoeslag aanvragen via het Groeipakket. De achterstand is volledig weggewerkt. ​Een aanvraag zorgtoeslag wordt voortaan binnen de twee maanden afgewerkt nadat ouders de nodige informatie bezorgden om een evaluatie te kunnen doen van de zorgbehoefte. 

​​​Dat laat Opgroeien toe om voortaan ook extra in te zetten op het ondersteunen van partners en zorgverleners nabij ouders. Deze professionals nabij ouders kunnen hen op weg helpen bij die aanvraag. Veel mensen weten vandaag bijvoorbeeld niet dat de zorgtoeslag ook ondersteuning biedt aan kinderen met tijdelijke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld eetstoornissen.

Doorlooptijd evaluatieproces sterk ingekort

In september 2023 kwamen er 3.111 unieke aanvragen zorgtoeslag toe bij Opgroeien. Door het groot aantal aanvragen moesten ouders tot voor kort soms tot een jaar en langer wachten op de beoordeling van hun aanvraag.

Om het hoofd te kunnen bieden aan die achterstand werd het team medisch ondersteuners en evaluerend artsen bij Opgroeien aanzienlijk versterkt. Er werd zelfs beroep gedaan op gepensioneerde verpleegkundigen om voldoende geschoolde en snel inzetbare mensen te vinden. Er werd ook verder werk gemaakt van digitalisering en clustering van aandoeningen, met als grote doel de procedure sneller te laten verlopen. ​
​Dat heeft gewerkt. De aanvragen worden nu binnen de twee maanden afgewerkt, nadat ouders het dossier indienden.

Nieuwe focus en webinar voor professionals

De efficiëntere werking laat ruimte voor verdere verbeteringen. Zo bekijkt team Zorgtoeslag hoe die informatie meer gezinnen die mogelijk recht hebben op een zorgtoeslag makkelijker kan bereiken.

Opgroeien hield de afgelopen jaren ook de vinger aan de pols bij ouderverenigingen en ging aan de slag met hun feedback bij het aanpassen van de aanvraagprocedure. Zorgtoeslag moet zorgen bij een gezin wegnemen, en daarom moeten mogelijke drempels bij het aanvragen weggewerkt worden.

Voor Opgroeien is het ook cruciaal om de partners die al met de gezinnen met kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften werken goed te betrekken en te ondersteunen. De Huizen van het Kind zijn vandaag al dé plek waar ouders welkom zijn met hun vragen en waar hulpverleners dichtbij zijn voor allerlei vormen van ondersteuning. Daarom lanceert Opgroeien begin 2024 een proeftuin binnen het netwerk Huizen van het Kind. Doel is om te garanderen dat de collega’s van Opgroeien met kennis van zorgtoeslag makkelijk bereikbaar zijn voor al die partners binnen de netwerken, zodat gezinnen van nabij ondersteund worden.

Op dinsdag 21 november organiseerde Opgroeien een webinar voor zorgprofessionals met de ambitie om hen goed te informeren en te ondersteunen.

“Dat dit webinar heel snel volzet was tot de maximumcapaciteit van 500 deelnemers is goed nieuws. Het toont dat wij - overheid en zorgprofessionals - moeten samenwerken. Zo bereiken we dat gezinnen ​ met een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte kunnen rekenen op de extra ondersteuning die de zorgtoeslag mogelijk maakt. Opgroeien wil in 2024 verder bouwen aan die structurele samenwerking met professionals die nabij gezinnen staan. Tegelijk blijven we inzetten op het wegwerken van drempels bij de aanvraag. Zorgtoeslag moet zorgen wegnemen en de feedback van professionals, ouders en ouderverenigingen is daarbij ons uitgangspunt. ​
​Bruno Vanobbergen Administrateur-generaal Opgroeien