Kinderen met een extra ondersteuningsnood hebben recht op een zorgtoeslag uit het Groeipakket. Dat is een financiële tegemoetkoming voor de inspanningen die ouders leveren op het vlak van participatie en integratie van hun kind in onze samenleving. Opgroeien evalueert en attesteert de ondersteuningsnood van deze kinderen. Via het Groeipakket ontvangen ze dan een bedrag dat varieert naargelang de ernst van de specifieke ondersteuningsbehoefte.

Verwerkte evaluaties met oog op een zorgtoeslag

In de maand november 2022 werden er 1.867 evaluaties uitgevoerd. In januari 2023 stijgt het aantal verwerkte evaluaties tot 2.553 evaluaties. Dat is bijna vier keer zo veel als het aantal in juli.

Aantal openstaande aanvragen

Het aantal openstaande aanvragen is daardoor gedaald tot 13.771. Van de aanvragen die eind januari nog openstonden, was 67% minder dan vier maanden ervoor opgestart. Ouders hebben doorgaans vier maanden nodig om hun dossier volledig samen te stellen vooraleer het kan worden behandeld. Dat betekent ook dat er volgens deze workflow altijd 'vier maanden dossiers' dus tussen de 8.000 en 10.000 dossiers 'open' staan.

“Elk kind verdient alle kansen en dus ook de extra ondersteuning die de zorgtoeslag biedt. De voorbije maanden is er heel hard gewerkt en dat toont zich ook in de cijfers. Zowel het aantal openstaande dossiers als de gemiddelde doorlooptijd van aanvragen of herzieningen daalt sterk. Dat is goed nieuws.
Tegelijk houden we voor ogen dat er achter deze cijfers gezinnen zitten die wachten op hun zorgtoeslag. We blijven inzetten op de verwerking van de dossiers die al langer openstaan en we blijven zoeken en streven naar manieren om alles makkelijker, efficiënter en sneller voor ouders te maken. We zijn er nog niet."

Bruno Vanobbergen, waarnemend administrateur-generaal Opgroeien

Blik vooruit

Opgroeien heeft goede hoop dat de wachtlijsten binnen een paar maanden volledig zijn weggewerkt. De enige aanvragen die dan openstaan, zijn de aanvragen die in de maanden ervoor zijn opgestart en waarbij ouders hun dossier nog moeten samenstellen.