Werken als jobstudent met een studentenovereenkomst? Dat kan ten hoogste 600 uur per jaar aan verminderde sociale bijdragen. Zijn deze 600 uur bereikt? Dan mag je nog tot 80 uur werken per maand met een gewoon contract. Werk je meer? Dan heb je voor die maand geen recht op het Groeipakket.

Wist je dat je het aantal gewerkte uren makkelijk kan bijhouden via Student@work.be? Je vindt er ook een attest om aan een werkgever te bezorgen. Zo kan deze zien hoeveel uur hij een student nog in dienst mag nemen.

Met een gewoon contract kan je ten hoogste 80 uur per maand werken. Het gaat hier om een interim, een flexi-job of een vast contract bepaalde of onbepaalde duur. Werk je meer? Dan heb je voor die maand geen recht op het Groeipakket.

Tot de leeftijd van 18 jaar mag je onbeperkt werken en heb je onvoorwaardelijk recht op het Groeipakket als je in Vlaanderen woont. Belangrijk: als jobstudent moet je 16 jaar oud zijn, of 15 jaar én de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs hebben gevolgd.
 

Gedaan met studeren?

Een schoolverlater heeft nog 12 maanden recht op het Groeipakket. De termijn van 12 maanden start de maand nadat de jongere 18 jaar is geworden.