De kinderopvangtoeslag wordt voor het eerst uitbetaald aan meer dan 22.000 baby’s en peuters die gebruik maken van Vlaamse kinderopvang. Kind en Gezin bouwt hiermee de samenwerking met het Agentschap Uitbetaling Groeipakket verder uit en benadrukt dat deze mijlpaal niet zou gehaald zijn zonder de medewerking van de organisatoren van kinderopvang.

Kinderen hebben meer kansen als ze deelnemen aan kinderopvang en onderwijs. Het Groeipakket stimuleert die deelname via participatietoeslagen. Wie er recht op heeft, krijgt ze automatisch toegekend. Ouders hoeven ze niet expliciet aan te vragen.

De kinderopvangtoeslag vormt naast de kleutertoeslag en de schooltoeslag, een nieuwe bouwsteen om het Groeipakket te integreren in het ruimere gezinsbeleid van Vlaanderen.

Voor wie?

Wie gebruik maakt van Nederlandstalige kinderopvang in Vlaanderen of Brussel, waar ouders niet betalen op basis van hun inkomen, kan rekenen op een kinderopvangtoeslag van 3,23 euro per kind, per opvangdag. Een halve dag opvang geeft recht op de helft van dat bedrag. Het kind heeft recht op de toeslag tot het naar de kleuterschool gaat. Ongeveer een kwart van de kinderopvang in Vlaanderen werkt met een vrije prijs.

Hoe werkt het?

De kinderopvang geeft maandelijks de aanwezigheden door aan Kind en Gezin.

Kind en Gezin stuurt de aanwezigheden door naar de uitbetalers van het Groeipakket. De toeslag wordt maandelijks uitbetaald vanaf de 20ste van de maand volgend op de maand waarop de toeslag betrekking heeft.

Hoe aanvragen?

De toeslag wordt automatisch betaald aan wie er recht op heeft. Ouders kunnen zich hierover informeren bij de organisator van hun kinderopvang, bij hun uitbetaler van het Groeipakket of via de infobrochure van Kind en Gezin.

Omvang?

Vanaf vandaag krijgen meer dan 22.000 kinderen een eerste kinderopvangtoeslag. In totaal zijn er 1.360 opvanglocaties waar ouders een vrije prijs betalen. Dankzij hun inzet om een elektronisch registratiesysteem te integreren, krijgen veel ouders voortaan automatisch een financieel duwtje in de rug voor de opvangkosten.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Ik ben verheugd met de succesvolle uitrol van deze toeslag, waarmee de toegankelijkheid van kinderopvang voor álle kinderen in Vlaanderen wordt verhoogd. Niet alle ouders hebben al de mogelijkheid om hun kind in te schrijven in een inkomensgerelateerde opvang. Met deze toeslag versterken we deze gezinnen en dat deel van de kinderopvangsector dat geen subsidies voor inkomenstarief ontvangt.”