BRUSSEL 22/01 20:33 (BELGA)

 

Het Agentschap Opgroeien garandeert ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte die een zorgtoeslag krijgen, een doorbetaling en een automatische verderzetting van de afgeleide rechten. Door een tekort aan zorgtoeslagartsen is er een lange wachttijd voor verplichte tussentijdse doktersonderzoeken, waardoor de zorgtoeslag en bijkomende rechten tijdelijk dreigden te worden stopgezet.

"Ouders die al de nodige documenten bezorgden, hoeven zich geen zorgen te maken", aldus woordvoerster Nele Wouters.

Gezinnen met kinderen met een aandoening tot 21 jaar hebben recht op een zorgtoeslag binnen het Groeipakket. Het dossier van die kinderen moet elke zes jaar, op de leeftijden van 6, 12 en 18 jaar, opnieuw onderzocht worden door een evaluerend arts. Ouders moeten dan een aantal formulie ren in orde brengen waarna er een onderzoek volgt door een evaluerend arts zorgtoeslag. Afhankelijk van de aandoening, de autonomie van het kind en de impact van de aandoening op het gezin, wordt die zorgtoeslag dan herberekend. Volgens het Agentschap Opgroeien is de gemiddelde duurtijd van zo'n herziening vier maanden, maar die kan oplopen bij complexe dossiers.

Begin dit jaar stapten enkele ouders naar de rechter. Zij vreesden namelijk dat hun zorgtoeslag en bijkomende rechten, zoals een parkeerkaart, een sociaal tarief voor gas en elektriciteit of een verlaging van de huurprijs bij een sociale woning, tijdelijk zou worden stopgezet omdat hun dossier de einddatum nadert, en er nog geen nieuw onderzoek gebeurd was. Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zei toen in het Vlaams Parlement dat er maar zes evaluerende artsen actief zijn, wat de lange wachttijd voor een onderzoek verklaart. Beke liet toen al verstaan dat het een absolute prioriteit is om in doorbetaling zonder onderbreking te voorzien.

Het Agentschap Opgroeien meldt nu dat die rechtzetting er effectief komt. "Ouders die al de nodige formulieren bezorgden, hoeven zich geen zorgen meer te maken, de zorgtoeslag wordt vanaf maart dan met terugwerkende kracht doorbetaald, ook al is een onderzoek door de evaluerend arts nog niet gebeurd en het dossier dus niet afgerond voor de einddatum verstrijkt", aldus woordvoerster Nele Wouters. "Mocht na het onderzoek blijken dat de zorgtoeslag toeneemt door een toegenomen ondersteuningsbehoefte, volgt een correctie en wordt het verhoogde bedrag met terugwerkende kracht uitbetaald."

De Vlaamse regering moet het plan nog wel finaal goedkeuren. Team Zorgtoeslag van Opgroeien zal alle ouders hierover informeren. "We zijn blij dat we die stress van heel wat ouders kunnen wegnemen", aldus Wouters.

Er wordt ook hard gewerkt om het tekort aan artsen op te lossen. "De Vlaamse regering zorgde er voor dat de evaluarend artsen weldra kunnen rekenen op een correcte verloning", vertelt Wouters. "Daardoor hopen wij in de toekomst meer evaluerend artsen aan te trekken om die zorgonderzoeken te doen en dat de bestaande groep van al erkende artsen zorgtoeslag meer consulten kunnen opnemen. Dit zal zeker helpen om de wachttijd te verkleinen."