Je uitbetaler betaalt enkel de schooltoeslag als je er recht op hebt.

De studietoelage voor een student in het hoger onderwijs moet je aanvragen bij de afdeling Studietoelagen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs via www.studietoelagen.be.

Meer info voor studenten: