Tot de maand waarin je kind 18 jaar wordt, heeft het onvoorwaardelijk recht op Groeipakket. Je kind mag dus onbeperkt werken als jobstudent zolang het geen 18 is.

Vanaf 18 jaar tot de maand waarin je kind 25 jaar wordt, kan het recht hebben op een Groeipakket als het voldoet aan de studie- en tewerkstellingsvoorwaarden.

Werkt je kind terwijl het studeert, dan mag het maximaal 600 uur per jaar werken in het kader van een studentenovereenkomst.

Daarnaast mag je kind:

  • niet meer dan 80 uur per maand werken met een ander contract
  • enkel een zelfstandige activiteit uitoefenen waarbij geen bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep verschuldigd zijn
  • geen sociale uitkering ontvangen
  • vergoedingen krijgen ten gevolge van vrijwilligerswerk georganiseerd vanuit België, vrijwillige militaire inzet of vrijwillige dienst van collectief nut

Die regels gelden het hele jaar. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen schoolmaanden en vakantiemaanden.

Doet je kind (ouder dan 18 jaar) vrijwilligerswerk in het buitenland, dan moet dat:

  • georganiseerd worden vanuit België (dit wordt gecontroleerd aan de hand van een Belgisch KBO-nummer dat moet opgevraagd worden)
  • vallen onder toepassing van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.

De tewerkstelling als vrijwilliger voor een buitenlandse vrijwilligersorganisatie valt niet onder de ‘algemene vrijstelling’, waardoor deze wel getoetst moet worden aan de 80-urennorm. 

Lees meer over een Groeipakket als jobstudent

Lees meer over het recht op een Groeipakket vanaf 18 jaar in het secundair onderwijs en hoger onderwijs