De Centrale Groeipakket Applicatie (CGPA) is de toepassing waarmee de Vlaamse overheid sinds januari 2019 de kinderen en gezinnen voorziet van alle betalingen in het kader van het Groeipakket. Eén van de doelen is om het Groeipakket zo automatisch mogelijk uit te betalen. Deze automatisering verloopt succesvol, denk bijvoorbeeld aan de automatische toekenning van de schooltoeslag waardoor 150.000 extra kinderen meer dan vroeger een schooltoeslag krijgen.

Vlaams minister Wouter Beke: Er zijn nog heel wat mogelijkheden voor een verdere automatisering van CGPA. Hiervoor is in 2021 een pakket aan relancemiddelen beschikbaar gesteld. Zo automatisch mogelijk, zonder dat de gezinnen herhaaldelijk gegevens moeten doorgeven, een tijdig, juist en volledig Groeipakket aan de gezinnen betalen, is de belangrijkste doelstelling van deze relancemaatregel.’

Het Project “Verder zetten digitalisering Groeipakket” binnen de cluster “Digitalisering zorgbeleid” is een gedeeld project tussen het Vlaams Agentschap Uitbetaling Groeipakket en het Vlaams agentschap Opgroeien Regie. Het beoogt de verdere digitalisering en automatisering van de toepassing waarmee het Groeipakket uitbetaald wordt,  de toepassing om de aanvragen voor een zorgtoeslag te onderzoeken (ZOE) en de toepassing die we gebruiken om te vermijden dat gezinnen herhaalde keren dezelfde gegevens aan de overheid moeten overmaken om hun recht om Groeipakket te krijgen (KRING). Al deze toepassingen zijn nodig voor het correct berekenen en betalen van het Groeipakket.

Een eerste reeks investeringen zal ervoor zorgen dat de aanvragen voor zorgtoeslag sneller en stipter kunnen behandeld worden. Het nieuwe IT-systeem zal een digitaal kanaal bieden voor burgerinteractie. Concreet zullen de gevraagde formulieren digitaal ingevuld kunnen worden, waardoor de doorlooptijd korter is, er zal een portaal zijn waar de gezinnen de status/flow van hun dossier kunnen opvolgen en de dossieropvolging beter wordt ondersteund. Dit gaat om een eenmalige investering van 1,75 miljoen euro.

Een tweede reeks investeringen, en dit voor een bedrag van 4,3 miljoen euro, is gericht op de verdere automatisering van de uitbetalingen en op efficiëntiewinsten in de wijze van uitbetalen. Dat situeert zich voornamelijk in de volgende domeinen van de toepassing: berekenen en betalen van het Groeipakket, gebruik maken van nieuwe datastromen om het onderzoek van de rechten van gezinnen nog verder te automatiseren, verbeteringen in de beveiliging van de informatie, vlotter afhandelen van dossiers van grensarbeiders en de verplichtingen in Europese context, bijkomende verbeteringen in de berekening en betaling van de schooltoeslagen, … 

Al deze voorgestelde ontwikkelingen van CGPA beogen functionaliteiten die kunnen verbeterd worden om automatischer of efficiënter te werken. Deze investeringen zorgen er ook voor dat we de mogelijkheden kunnen uitbreiden voor gezinnen om zelf hun dossier te beheren (self service), via Mijn Burgerprofiel en de portaalfuncties van de diverse uitbetalers van het Groeipakket. Gezinnen kunnen nu al vanop een veelheid aan toestellen op elk moment acties met betrekking tot hun Groeipakket ondernemen en deze investeringen zorgen er voor dat deze mogelijkheden nog verder uitbreiden.

Vlaams minister Wouter Beke besluit: ‘Met deze investeringen verhoogt de Vlaamse overheid niet alleen de efficiëntie van de uitbetaling, ze verbetert ook de online dienstverlening aan de gezinnen en ze zorgt ervoor dat gezinnen nog meer verzekerd zijn van een automatische toekenning van hun rechten.’

Meer info

Bart Croes, woordvoerder Wouter Beke: 0485/82.38.58
Carmen De Rudder, woordvoerder Wouter Beke: 0492/34.60.66