Voor wie?

Krijgt je kind al een Groeipakket? Dan ontvang je de schooltoeslag automatisch als je er recht op hebt.

  • Je gezin voldoet aan de inkomstenvoorwaarde.
  • Je kind is Belg of voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde.
  • Je kind gaat naar een kleuter-, lagere of secundaire school in Vlaanderen of Brussel (erkend, gesubsidieerd of gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap). Ook studenten Basisverpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs komen in aanmerking.
  • Je kind is voldoende aanwezig op school.

Wie ontvangt de schooltoeslag?

We betalen de schooltoeslag aan wie het Groeipakket ontvangt.

Wanneer krijg je de schooltoeslag?

De jaarlijkse schooltoeslag wordt betaald tussen september en december.

Je ontvangt niet altijd voor al je kinderen tegelijk schooltoeslag. Je uitbetaler moet eerst alle nodige gegevens hebben.

Hoeveel bedraagt de schooltoeslag?

Het bedrag van de schooltoeslag hangt af van:

  • het gezinsinkomen (gezin waar het kind gedomicilieerd is)
  • de gezinssituatie
  • het type onderwijs

Je moet de schooltoeslag niet aanvragen

De toekenning gebeurt automatisch.

De berekening van je gezinsinkomen gebeurt aan de hand van de laatst beschikbare gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Voor het schooljaar 2021-2022 gaat het om de gegevens van 2019. Vinden we onvoldoende gegevens, dan krijg je een brief.

Wie ouder is dan 25 en buitengewoon onderwijs of Basisverpleegkunde volgt, moet wél een aanvraag doen. Dat kan bij een van de vijf uitbetalers van het Groeipakket.

Je krijgt de schooltoeslag ten laatste eind december

Denk je recht te hebben op een schooltoeslag maar heb je eind december nog niets ontvangen? Contacteer je uitbetaler. 

Konden we op basis van jouw inkomsten van 2019 de schooltoeslag niet toekennen, maar is jouw gezinsinkomen lager in 2021? Dan heb je mogelijk toch recht op de schooltoeslag. Neem dan contact op met je uitbetaler.

Heb je geen Groeipakket en denk je recht te hebben op de schooltoeslag?

Je kan de schooltoeslag aanvragen bij een van de vijf uitbetalers van het Groeipakket.