Van zaadje tot plant

Toen het Groeipakket in 2019 werd ingevoerd, was het nog maar een zaadje. Er waren nog veel zaken die verder moesten worden uitgewerkt. Maar in de loop van de jaren is het Groeipakket uitgegroeid tot een echte plant, met stevige wortels en een rijke schakering aan bladeren.

Het Groeipakket biedt nu alle kinderen in Vlaanderen een kansrijke start, ongeacht hun achtergrond. Het bestaat uit een basisbedrag, plus een aantal toeslagen die afhankelijk zijn van de individuele situatie van het kind en het gezin, zoals bijvoorbeeld de zorgtoeslag en de schooltoeslag.

Sterke evolutie

Het Groeipakket is in de loop van de jaren al sterk geëvolueerd. En er zijn plannen voor meer verbeteringen zodat het nog beter kan aansluiten bij de behoeften van kinderen en gezinnen. Zo zijn de inkomenscategorieën van de sociale toeslagen uitgebreid en is de uitbetaling van de schooltoeslagen verbeterd tegenover het vorige systeem met aanvraagformulieren. Het resultaat: een kortere doorlooptijd en een toename van het aantal bereikte rechthebbenden. Bovendien heeft het Groeipakket actualiteitsgebonden beleidsmaatregelen uitgevoerd, zoals de coronatoeslag, de steun aan Oekraïense gezinnen en de jobbonus. Het Groeipakket springt mee in de digitale vooruitgang met de introductie van de eBox, Mijn Burgerprofiel en de online portalen van de uitbetalers. Tot slot is de nieuwgebouwde IT-applicatie verder ontwikkeld en werd de dienstverlening via de uitbetalers zowel online als fysiek uitgewerkt.

Ondersteuning vaak cruciaal

Het Groeipakket maakt elke maand het verschil voor meer dan 1,6 miljoen kinderen en 900.000 gezinnen. Voor veel kinderen en gezinnen is de financiële ondersteuning cruciaal. Zo helpt de kinderopvangtoeslag een alleenstaande ouder met kinderen om dagopvang te betalen. En kan de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte een gezin met een kind met een beperking helpen om de ondersteuning te regelen die het kind nodig heeft. De sociale toeslag verlicht de kosten voor een gezin met een laag inkomen.

Het Groeipakket is een vruchtbare mijlpaal die de komende jaren nog verder zal groeien. Het is een systeem dat bijdraagt aan een betere toekomst voor alle kinderen in Vlaanderen.