Deze opleidingen komen in aanmerking om recht te hebben op het Groeipakket:

 • niet-hoger onderwijs in België (vb. volwassenenonderwijs, tweedekansonderwijs, avondonderwijs, voltijdse opleiding bij Syntra …)
 • niet-hoger onderwijs buiten België wanneer het onderwijsprogramma erkend is door de buitenlandse overheid of overeenstemt met een programma dat erkend is door die overheid.
 • onderwijs voor sociale promotie
 • een opleiding in het kader van alternerend leren of een ondernemingstraject
 • deeltijds (buiten)gewoon onderwijs of een erkende opleiding
 • buitengewoon onderwijs
 • hoger onderwijs (bachelor/master)
 • hoger onderwijs buiten België waarvan het programma erkend is door de buitenlandse overheid of overeenstemt met een programma dat erkend is door die overheid
 • een door de staat erkende vorming van bedienaars voor erediensten
 • wetenschappelijke leergangen als voorbereiding op de Koninklijke Militaire School of ingenieursstudies
 • een doctoraatsopleiding
 • een stageperiode om in een openbaar ambt te kunnen worden benoemd (geen vergoeding/loon)

Lees meer over het Groeipakket voor studenten secundair onderwijs en hoger onderwijs.