Deze opleidingen komen in aanmerking om recht te hebben op het Groeipakket:

 • Niet-hoger onderwijs in België (vb. volwassenenonderwijs, tweedekansonderwijs, avondonderwijs, voltijdse opleiding bij Syntra, etc…)
 • Niet-hoger onderwijs buiten België wanneer het onderwijsprogramma erkend is door de buitenlandse overheid of overeenstemt met een programma dat erkend is door die overheid.
 • Onderwijs voor sociale promotie
 • Opleiding in het kader van alternerend leren of een ondernemingstraject
 • Deeltijds (buiten)gewoon onderwijs of een erkende opleiding
 • Buitengewoon onderwijs
 • Hoger onderwijs (Bachelor/Master)
 • Hoger onderwijs buiten België waarvan het programma erkend is door de buitenlandse overheid of overeenstemt met een programma dat erkend is door die overheid
 • Een door de Staat erkende vorming van bedienaars voor erediensten
 • Wetenschappelijke leergangen als voorbereiding op de Koninklijke Militaire School of ingenieursstudies
 • Doctoraatsopleiding
 • Stageperiode om in een openbaar ambt te kunnen worden benoemd (geen vergoeding/loon)

Meer lezen over het Groeipakket voor studenten secundair onderwijs en hoger onderwijs.