Als je kind ziek wordt tijdens het schooljaar heeft het recht op het Groeipakket tot maximaal het einde van de zomervakantie van het volgend schooljaar, mits bewijs van ziekte via ziekteattesten. Na 6 maanden ziekte moet de afwezigheid altijd gewettigd worden met een onderzoek door een evaluerend arts van het agentschap Opgroeien.

Wordt er bij je kind een specifieke ondersteuningsbehoefte vastgesteld, dan heeft het:

  • onvoorwaardelijk recht op het basisbedrag van het Groeipakket tot maximaal de maand waarin het 21 jaar wordt
  • en eventueel ook recht op een zorgtoeslag.

Lees meer over het Groeipakket voor studenten secundair onderwijs en hoger onderwijs.