Startbedrag

Is het je eerste kind en vraag je het startbedrag aan vóór de geboorte? Dan betalen we het startbedrag aan de zwangere ouder. Is het niet je eerste kind, dan betalen we aan de bestaande begunstigde(n) van het Groeipakket.

Groeipakket

Is er maar één begunstigde, dan ontvangt die het Groeipakket.

Zijn er twee begunstigden, dan moeten jullie samen beslissen aan wie we het Groeipakket betalen en op welke rekening. Dat kan aan jullie samen zijn of aan één van jullie beiden. Jullie kunnen ook altijd schriftelijk vragen om dat te wijzigen. Zijn jullie het hierover niet (meer) eens, dan wordt het Groeipakket aan de jongste betaald. We controleren het opgegeven rekeningnummer bij je bank. Geef je geen rekening op, dan betalen we het Groeipakket via circulaire cheque. De bank kan dan inningskosten aanrekenen.

Lees ook

> Wie is de begunstigde van het Groeipakket?

> Kan ik het Groeipakket krijgen voor mezelf?

> Wie betaalt het Groeipakket?