Je kinderen zijn geboren voor 2019

Zijn je kinderen geboren voor 2019, dan verandert er niets aan de betaling van het Groeipakket zolang er geen wijziging is in de opvoedingssituatie (vb. er komt een kind bij in het gezin, een kind verlaat het gezin) of in het ouderlijk gezag. Een ouder die het gezin verlaat, is geen wijziging in de opvoedingssituatie.

Ben je gescheiden met co-ouderschap? Dan krijgt de ouder die het Groeipakket voor de scheiding kreeg nu verder het Groeipakket. Het recht op de sociale toeslag wordt onderzocht in het gezin van deze ouder.

Heeft een van de ouders het exclusief ouderlijk gezag? De ouder met exclusief ouderlijk gezag krijgt altijd het Groeipakket. Het recht op een sociale toeslag wordt enkel onderzocht in het gezin van deze ouder.

Breng je uitbetaler altijd op de hoogte van wijzigingen in je gezinssituatie.

Je hebt kinderen geboren vanaf 2019 of de opvoedingssituatie van je kinderen geboren voor 2019 wijzigt

Bij co-ouderschap zijn de beide ouders begunstigde van het Groeipakket. Het speelt geen rol bij welke ouder het kind gedomicilieerd is. De ouders kiezen samen op welke rekening het Groeipakket betaald wordt. Zijn ze het hierover niet eens, dan beslist de jongste ouder. Is er een vonnis dat de betaling van het Groeipakket regelt? Bezorg dit dan aan je uitbetaler.

Voor de sociale toeslag gaat je uitbetaler bij co-ouderschap uit van gelijk verdeelde huisvesting. Dat betekent dat je kind evenveel bij elke ouder verblijft. Het recht op de sociale toeslag wordt dan in het gezin van elke ouder apart onderzocht. Elke ouder kan maar de helft van de sociale toeslag krijgen als er recht op is. Is de huisvesting anders geregeld? Bezorg het vonnis dan aan je uitbetaler.

Heeft een van de ouders het exclusief ouderlijk gezag? De ouder met exclusief ouderlijk gezag krijgt altijd het Groeipakket. Het recht op een sociale toeslag wordt enkel onderzocht in het gezin van deze ouder.

Breng je uitbetaler altijd op de hoogte van wijzigingen in je gezinssituatie.