Overleed de ouder vóór 1 januari 2019?

Dan behoudt het kind de verhoogde wezenbijslag uit de oude kinderbijslagregeling zolang de overblijvende ouder niet hertrouwt of gaat samenwonen met een nieuwe partner. 

Overleed de ouder na 1 januari 2019?

Een kind dat wees wordt vanaf 2019 krijgt maandelijks het basisbedrag van 176,66 euro en daarbovenop een wezentoeslag. Verloor het kind één ouder dan krijgt het een wezentoeslag van 141,33 euro. Verloor het kind beide ouders dan krijgt het een toeslag van 176,65 euro. Het kind krijgt de wezentoeslag zolang het recht heeft op een Groeipakket, ook als de overblijvende ouder hertrouwt of gaat samenwonen.

Kwam het kind na 31 december 2018 vanuit het buitenland in Vlaanderen wonen?

Als je kind het basisbedrag van 176,66 euro krijgt, heeft het recht op een wezentoeslag, ongeacht de overlijdensdatum van de ouder.

Lees meer over de wezentoeslag