Wat is het Groeipakket?

Elk kind dat in Vlaanderen woont krijgt een Groeipakket. Het Groeipakket bestaat uit gezinsbijslagen en andere financiële tegemoetkomingen om gezinnen te ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen. Het is een pakket op maat van elk kind in elk gezin. Het bedrag dat je krijgt hangt dus af van jouw situatie. Zo krijgen kinderen in Vlaanderen alle kansen om te groeien en zich te ontplooien. 

Heb ik recht op het Groeipakket?

Ieder kind dat in Vlaanderen woont en de Belgische nationaliteit heeft of over een verblijfsrecht beschikt, heeft recht op het Groeipakket. Vanaf de leeftijd van 18 jaar zijn er wel bijkomende voorwaarden
Als je kind een attest tijdelijke bescherming heeft, dan heeft je kind een verblijfsrecht. Met dit attest moet je je inschrijven in de gemeente waar je verblijft. Je inschrijving geldt als bewijs dat je in Vlaanderen woont. 
Vanaf je inschrijving in een Vlaamse gemeente als tijdelijk beschermde heb je recht op het Groeipakket.

Als je gevlucht bent uit Oekraïne, kan je wettig in België verblijven als je:

  • Oekraïner bent, internationale bescherming hebt in Oekraïne of daar erkend bent als staatloze.
  • familie bent van zo’n persoon: echtgenoot of gelijkgestelde partner, ongehuwd minderjarig kind of ander naast familielid dat bij deze persoon woonde en ervan afhankelijk is.
  • derdelander met onbeperkt verblijfsrecht in Oekraïne bent en niet op veilige en duurzame wijze kan terugkeren naar (je regio binnen) je land van herkomst.

Heeft mijn kind recht op een Groeipakket als het ouder is dan 18 jaar en zijn studierichting in Oekraïne verderzet door online lessen te volgen?

We kunnen onderzoeken of de studierichting van je kind voldoet aan de voorwaarden. Laat hiervoor een formulier P7int invullen en bezorg het aan de uitbetaler waar je een aanvraag om Groeipakket deed. 
Deed je nog geen aanvraag om Groeipakket? Doe dat dan bij een van de 5 uitbetalers en laat weten dat je ook een P7int zal bezorgen.

Heb ik ook recht op het Groeipakket als ik niet in Vlaanderen woon maar in een ander deel van België?

Voor de basisbedragen moet je een aanvraag indienen bij een uitbetaler van het landsdeel waar je woont. Als je kind naar een Vlaamse kinderopvang of school gaat, kan je wel recht hebben op de kinderopvangtoeslag of kleutertoeslag zodra je kind aan de voorwaarden voldoet.

De schooltoeslag kan onderzocht worden vanaf het volgende schooljaar 2022-2023. Hiervoor kan je pas een aanvraag indienen als je nog in België woont op 31/08/2022 en je kind begin volgend schooljaar in een Vlaamse school is ingeschreven.

Moet ik het Groeipakket zelf aanvragen?

Ja, je moet je Groeipakket aanvragen bij één van de vijf uitbetalers van het Groeipakket.

Ben je een professional die Oekraïense gezinnen begeleidt?

Gebruik dan deze eenvoudige aanvraagtool om het Groeipakket voor het gezin aan te vragen. Je hebt de rijksregisternummers en bij voorkeur een bankrekeningnummer nodig om de tool in te vullen. Met het oog op een snelle toeleiding naar het Groeipakket zal FONS, de publieke uitbetaler van het Groeipakket, deze aanvragen prioritair afhandelen. Daarna krijgt het gezin de vrije keuze om naar een andere uitbetaler over te stappen indien men dit wenst.

Vanzelfsprekend kan het gezin ook zelf een aanvraag doen. In dat geval kan men kiezen voor een uitbetaler van het Groeipakket en de aanvraag zoals elk ander gezin digitaal, via mail of op papier indienen.

Onderaan deze pagina kan je een stappenplan terugvinden in het Nederlands, Oekraïens, Engels en Russisch.

Hoeveel bedraagt het Groeipakket?

Het maandelijks basisbedrag bedraagt 176,66 euro per kind. Dit kan aangevuld worden met een sociale toeslag en een zorgtoeslag afhankelijk van je situatie. Jaarlijks wordt begin augustus ook een schoolbonus betaald. Onder bepaalde voorwaarden kan je in het Groeipakket een kinderopvangtoeslag, een kleutertoeslag of een schooltoeslag ontvangen.

Wie ontvangt het Groeipakket?

Het Groeipakket wordt betaald aan de ouder(s)/opvoeder(s) die in België verblijft/verblijven
In bepaalde situaties kan het Groeipakket aan het kind zelf worden betaald.

Hoe wordt het Groeipakket betaald?

Het Groeipakket wordt betaald op een rekening. Bezorg zo snel mogelijk je rekeningnummer aan de uitbetaler van je Groeipakket. Je kan als tijdelijk beschermde een rekening openen bij een Belgische financiële instelling. Als je nog geen Belgische rekening hebt geopend, adviseren we je dit zo snel mogelijk te doen om de betalingen veilig te laten verlopen. In uitzonderlijke situaties kan het Groeipakket ook betaald worden met een cheque.

Wanneer ontvang ik het Groeipakket?

Het Groeipakket voor een bepaalde maand wordt steeds uitbetaald in het begin van de daaropvolgende maand. Het Groeipakket van de maand maart bijvoorbeeld wordt betaald rond 7 april.

Wat moet ik doen als mijn situatie wijzigt?

Breng je uitbetaler op de hoogte van wijzigingen in je situatie.                                                                                        
Vergeet ook niet je gemeente op de hoogte te brengen wanneer je je adres wijzigt. 

Verhuis je naar het buitenland met de kinderen? Breng dan zeker je uitbetaler op de hoogte. 
Daalt je huidige gezinsinkomen en had je nog geen recht op de sociale toeslag? Dan kan je de uitbetaler vragen om je recht op een sociale toeslag te onderzoeken.
Is je kind ouder dan 18 jaar en stopt je kind met studeren? Begint het voltijds te werken? Dat laat je best weten aan je uitbetaler.

Wanneer ik word opgevangen door een gastgezin, heeft dit invloed op het Groeipakket?

In het Groeipakket beschouwen we jouw gezin en het gastgezin als twee afzonderlijke gezinnen. Jouw situatie zal dus geen invloed hebben op het Groeipakket van het gastgezin. Ook omgekeerd zal de situatie van het gastgezin geen invloed hebben op jouw Groeipakket.

Stappenplan

Bekijk hieronder het stappenplan over het Groeipakket voor gezinnen uit Oekraïne, in het Nederlands, Oekraïens (Пакет зростання у Фландрії - Українська), Engels en Russisch.