Het evalueren van de ondersteuningsnood, met het oog op het bekomen van een zorgtoeslag, gebeurt hoofdzakelijk digitaal. 

Meer informatie hierover vind je op de website van Kind en Gezin: Evaluatie ondersteuningsnood

Welke informatie is noodzakelijk om een aanvraag zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte te vervolledigen? 

Om elk kind en zijn/haar gezin gelijke kansen te geven wordt bij een aanvraag zorgtoeslag de specifieke ondersteuningsbehoefte van kinderen met een zelfde aandoening of beperking op dezelfde manier geëvalueerd. Om dit te garanderen, wordt het medisch dossier waarover de evaluerend arts beschikt, per aandoening of beperking op dezelfde manier samengesteld. 

Voor de ouders

Psychosociaal inlichtingenformulier

Ouders worden door Opgroeien uitgenodigd om het psychosociaal inlichtingenformulier digitaal in te vullen via het portaal Mijn Kind en Gezin.

Voor de GMD-houdend arts - behandelend arts

Medisch inlichtingenformulier

De (huis)arts die het Elektronisch Medisch Dossier beheert vult het medisch inlichtingenformulier in. Dit formulier is essentieel opdat de aanvraag ontvankelijk kan zijn.

  • De arts vindt dit formulier op eHealth onder 'Evaluatie ondersteuningsnood Opgroeien (zorgtoeslag) - Medisch inlichtingenformulier'. Volg zo nodig deze handleiding.
  • Heb je als behandelend arts geen toegang tot eHealth? Je kan het medisch inlichtingenformulier hier downloaden, invullen en terugbezorgen aan de ouders. 

Voor specialisten, therapeuten, school of CLB

De specifieke vragenlijsten zijn bedoeld voor alle andere zorgverleners dan de GMD-houdend of behandelend arts, voor wie het 'medisch inlichtingenformulier' bestemd is.

Deze vragenlijsten zijn facultatief te gebruiken om alle bijkomende informatie, die niet is opgenomen in het psychosociaal of medisch inlichtingenformulier te bundelen.

Download de specifieke vragenlijst en bezorg ze ingevuld aan de ouder. De ouder die toegang heeft tot het portaal Mijn Kind en Gezin kan de vragenlijst opladen in het digitaal aanvraagdossier van het kind.

Wij horen graag jouw mening

  • Mis je belangrijke informatie? 

  • Wil je informatie delen? 

  • Heb je vragen over de genomen beleidskeuzes? 

  • Zie je kansen naar de toekomst? 

Laat het ons zeker weten via groeipakket@opgroeien.be