Het evalueren van de ondersteuningsnood, met het oog op het bekomen van een zorgtoeslag, gebeurt hoofdzakelijk digitaal. 

Meer informatie hierover vind je op de website van Kind en Gezin: Evaluatie ondersteuningsnood

Welke informatie is noodzakelijk om een aanvraag zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte te vervolledigen? 

Om elk kind en zijn/haar gezin gelijke kansen te geven wordt bij een aanvraag zorgtoeslag de specifieke ondersteuningsbehoefte van kinderen met een zelfde aandoening of beperking op dezelfde manier geëvalueerd. Om dit te garanderen, wordt het medisch dossier waarover de evaluerend arts beschikt, per aandoening of beperking op dezelfde manier samengesteld. 

Voor de ouders

Inlichtingenformulier psychosociale gegevens

Dit formulier wordt door de ouders ingevuld. Ze kunnen zich hierbij laten ondersteunen door een vertrouwenspersoon (bv. een sociaal werker, een tolk …). 

Voor de behandelend arts

Inlichtingenformulier medische gegevens

Dit formulier wordt door de ouders bezorgd aan de behandelend arts. Het kan bij voorkeur samen met de ouder ingevuld worden.  

Voor specialisten, therapeuten, school of CLB

Wij horen graag jouw mening

  • Mis je belangrijke informatie? 

  • Wil je informatie delen? 

  • Heb je vragen over de genomen beleidskeuzes? 

  • Zie je kansen naar de toekomst? 

Laat het ons zeker weten via groeipakket@kindengezin.be