Kinderen geboren voor 1 januari 2019

Sinds 2020 worden de bedragen jaarlijks geïndexeerd op een vast moment. De hieronder vermelde bedragen zijn van toepassing sinds 1 september 2020, met een eerste uitbetaling in oktober 2020. 

GEZINSBIJSLAGEN

Basisbedrag* (maandelijks)

 

jongste kind in het gezin op 31/12/2018 

€ 95,81 

tweede jongste kind in het gezin op 31/12/2018

€ 177,28 

overige kinderen in het gezin op 31/12/2018 

€ 259,49 

Maandelijkse leeftijdsbijslag 

 

6 tot 11 jaar 

€ 32,63 

12 tot 17 jaar 

€ 49,86 

vanaf 18 jaar 

€ 63,40 

Maandelijkse leeftijdsbijslag voor oudste kind dat geen toeslag ontvangt**

 

6 tot 11 jaar 

€ 16,36 

12 tot 17 jaar 

€ 24,92 

vanaf 18 jaar 

€ 28,72 

Maandelijkse leeftijdsbijslag voor gehandicapten die vóór 1 juli 1966 geboren zijn

 

Oudste kind dat geen supplement voor éénoudergezin ontvangt

€ 55,02

Andere kinderen

€ 63,40

Schoolbonus (jaarlijks)

 

0-4 jaar 

€ 20,81

5-11 jaar

€ 36,41

12-17 jaar

€ 52,02

18-24 jaar

€ 62,42

Verhoogde wezenbijslag

€ 368,05 

Zorgtoeslag voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoefte (maandelijks)

Minstens 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers 

 

 

€ 84,02 

6 – 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 

€ 111,89 

9 – 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 

€ 261,11 

6 – 8 punten over de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler 
9 – 11 punten in de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler 
12 – 14 punten over de drie pijlers 

€ 431,01 

15 – 17 punten over de drie pijlers 

€ 490,09 

18 – 20 punten over de drie pijlers 

€ 525,10 

+ 20 punten over de drie pijlers 

€ 560,10 

Pleegzorgtoeslag (maandelijks)

€ 64,29 

Sociale toeslag (maandelijks)

 

kind met basisbedrag van € 95,81

€ 48,77 

kind met basisbedrag van € 177,28

€ 30,23 

kind met basisbedrag van € 259,49

€ 5,30 

Toeslag voor langdurig zieken en arbeidsongeschikten en mindervaliden (maandelijks)
Kind dat basisbedrag van € 95,81 ontvangt, zal in dit geval een toeslag krijgen van € 104,94 in plaats van € 48,77. 

€ 104,94 

Verhoging toeslag voor eenoudergezinnen (maandelijks)
Kind dat basisbedrag van € 259,49 ontvangt, zal in dit geval een toeslag krijgen van € 24,38 in plaats van € 5,30. 

€ 24,38 

PARTICIPATIETOESLAGEN

Kinderopvangtoeslag (per opvangdag)

€ 3,29

Kleutertoeslag (jaarlijks)

€ 135,25

Schooltoeslag (jaarbedrag schooljaar 2020 - 2021)

 

Minimumtoeslag

Volledige toeslag

Uitzonderlijke toeslag

Kleuteronderwijs

€ 105,98

Lager onderwijs

 

€ 123,67

€ 192,33

€ 249,75

Secundair onderwijs

 • Gehuwde/
  zelfstandige/
  alleenstaande leerlingen

 

€ 728,67

€ 3340,64

-

 • Leerlingen in 3de lj. van de 3de graad voltijds technisch of beroeps 
  secundair

extern

intern

€ 286,77

€ 741,11

€ 1156,98

€ 1902,03

€ 1358,47

-

 • Alle anderen voltijds secundair onderwijs

extern

intern

€ 238,89

€ 617,60

€ 964,05

€ 1584,98

€ 1131,94

-

 • Stelsel leren en werken
 

€ 200,87

€ 549,27

€ 708,59

 • Verpleeg-
  kundigen in het hoger beroeps-
  onderwijs

extern

intern

€ 848,06

€ 848,06

€ 1238,94

€ 3720,75

-

-

Hoger onderwijs

€ 51,10/jaar (bovenop de studietoelage, uitbetaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs)

* Het bedrag dat je kind geboren vóór 2019 vandaag krijgt, hangt af van de gezinssamenstelling op 31/12/2018. De gezinssamenstelling op 31/12/2018 kan in sommige situaties ook retroactief bepaald worden.

** Oudste kinderen die een toeslag ontvangen, krijgen de volledige maandelijkse leeftijdsbijslag. Voor deze kinderen wordt geen gehalveerde leeftijdsbijslag toegepast.