Geen enkel kind valt uit de boot dankzij de automatische rechtentoekenning

Het Groeipakket werd vandaag in Maastricht beloond met de prestigieuze European Public Sector Award (EPSA) als innovatief overheidsproject dat zorgt voor een efficiëntere dienstverlening. Het European Institute of Public Administration (EIPA) roemt de automatische rechtentoekenning en de modulaire aanpak, de grondslagen van het Groeipakket die maken dat elk kind altijd krijgt waar het recht op heeft. “Het Groeipakket is één van de belangrijkste Vlaamse verwezenlijkingen van de voorbije jaren, en het bewijs dat nieuwe bevoegdheden ook leiden tot nieuwe en betere dienstverlening voor de mensen. Mooi dat dit Europese erkenning krijgt!” aldus Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en Armoedebestrijding.

De kinderbijslag werd op 1 januari 2019 het Groeipakket. Het is een geheel van gezinsbijslagen en financiële tegemoetkomingen voor elk kind in elk gezin. Vlaanderen heeft de kans gegrepen om een geïntegreerd gezinsbeleid te ontwikkelen, waarbij kinderbijslag, gezinsondersteuning en de participatie aan kinderopvang en onderwijs hand in hand gaan.

Automatische rechtentoekenning

De toekenning gebeurt automatisch. Elk kind in Vlaanderen krijgt waar het recht op heeft. Dat betekent minder administratie voor de ouders. Het neemt ook drempels weg voor de meest kwetsbare gezinnen. Bovendien zijn er gezinnen die vandaag bv. een schooltoeslag ontvangen, terwijl ze niet wisten dat ze er recht op hadden. Dit is mogelijk dankzij de verbinding van ruim 40 informatiebronnen om de automatische betalingen mogelijk te maken. Kruispuntbank Vlaanderen bezorgt daarvoor de authentieke gegevens aan de juiste instanties.

Mijlpaal in de hervorming van de sociale zekerheid

Voor de realisatie van het Groeipakket werd intensief samengewerkt tussen het Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin), het Agentschap Uitbetaling Groeipakket en het Agentschap Informatie Vlaanderen. Dergelijke transitie is omvangrijk op verschillende vlakken: uitwerken van nieuwe wetgeving, opzetten van gestructureerde digitale datastromen, ontwikkelen van een nieuw gecentraliseerd computersysteem voor alle uitbetalers, enz. Daarnaast maakten ook veel medewerkers de overstap van het federale naar het Vlaamse bestuursniveau. Het gaat hier om een van de ingrijpendste hervormingen in de geschiedenis van de Belgische sociale zekerheid, vertrekkend vanuit de ambitie om vorm te geven aan een performant systeem gebaseerd op het recht van het kind.

Meer informatie?

Meer informatie: epsa2019 of bekijk deze video.

www.groeipakket.be

Contactpersonen:

Voor Agentschap Opgroeien: woordvoerder@opgroeien.be, 0496 59 15 11

Voor Agentschap Informatie Vlaanderen: Barbara Van Den Haute, barbara.vandenhaute@kb.vlaanderen.be, 0486 10 87 43, twitter @BarbaraVanDenHa

Voor Agentschap Uitbetaling Groeipakket: Leen Du Bois, leen.dubois@vutg.be, 0479 89 89 99, twitter @leendubois