In het kader van de coronacrisis, heeft de Vlaamse Regering in juni 45 miljoen uitgetrokken om de meest kwetsbaren extra te ondersteunen. Ook steden en gemeenten kregen een deel van dit geld voor lokale armoede-initiatieven. Veel van deze initiatieven zijn gericht op het ondersteunen van gezinnen en kunnen dus gelinkt worden met de voorwaarden die recht geven op een of meerdere toelagen van het Groeipakket, zoals bijvoorbeeld de sociale toeslag, de zorgtoeslag of de schooltoeslag. 

Daarom onderzochten de agentschappen Opgroeien en Uitbetaling Groeipakket hoe gegevens over kwetsbare gezinnen veilig uitgewisseld kunnen worden met lokale besturen. Met deze gegevens kunnen de lokale besturen een gericht, lokaal gezinsbeleid voeren in het kader van de Covid-19-maatregelen. Lokale besturen kunnen deze kwetsbare gezinnen dan een financiële tegemoetkoming toekennen. 

Lokale besturen kunnen op twee verschillende manieren een beroep doen op Opgroeien en Agentschap Uitbetaling Groeipakket om kwetsbare gezinnen in hun stad of gemeente te bereiken.

Methode 1: steden en gemeenten krijgen zelf de gegevens

Om deze gegevensmededeling tussen Opgroeien en de lokale besturen mogelijk te maken moet er op korte termijn een protocol gesloten worden tussen Opgroeien en het betrokken lokaal bestuur.  Opgroeien bezorgt dan eenmalig aan het betrokken lokaal bestuur een lijst van de gezinnen die een Groeipakket ontvangen met een sociale toeslag. De meegedeelde gegevens geven aan welke rechtgevende kinderen recht hebben gegeven op een sociale toeslag vanaf 1 maart 2020 en wie aangewezen is als begunstigden voor de gezinsbijslagen van deze rechtgevende kinderen. De lokale besturen mogen deze gegevens enkel gebruiken om een automatische, financiële tegemoetkoming aan kwetsbare inwoners te voorzien in het kader van de COVID-19-crisis.

Methode 2: Agentschap Uitbetaling Groeipakket contacteert kwetsbare gezinnen met aanbod gemeente

Op vraag van het lokaal bestuur contacteert Agentschap Uitbetaling Groeipakket kwetsbare gezinnen met de boodschap dat zij in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning. Om de toelage, korting of dienstverlening aan te vragen wordt de betrokkene doorverwezen naar zijn stad of gemeente. Het gezin beslist zelf of het ingaat op het aanbod van de gemeente. 

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn: “Veel gezinnen hebben het moeilijk door de gevolgen van de coronacrisis. Vanuit Vlaanderen is er bijvoorbeeld een bijkomende COVID-toeslag in het Groeipakket om hen te helpen. Maar ook steden en gemeenten kunnen en willen helpen. Alleen is het voor hen veel moeilijker om de individuele situatie van gezinnen te kennen. Daarom geven we hen toegang tot de gegevens uit het Groeipakket. Zo kunnen zij nog beter steun geven aan wie het nodig heeft.”

Minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur Bart Somers: “In het Vlaams regeerakkoord kozen we er al voor om lokale besturen de regierol te geven op vlak van lokale armoedebestrijding. Zij staan het dichtst bij de burger en zijn het best geplaatst om kort op de bal te spelen. Naast extra financiële middelen geven we hen nu ook de toegang tot de data van het Groeipakket zodat ze de meest kwetsbaren sneller kunnen bereiken en ondersteunen. De coronacrisis heeft veel mensen in extra moeilijkheden gebracht, het is belangrijk dat lokale besturen alle instrumenten in handen hebben om een daadkrachtig en doeltreffend armoedebeleid te kunnen voeren.”