Kinderen die in Vlaanderen wonen hebben recht op een Groeipakket, de Vlaamse kinderbijslag.

Je kunt het Groeipakket aanvragen bij een van de vijf uitbetalers van het Groeipakket.

Je kiest zelf welke uitbetaler je Groeipakket betaalt. Veranderen van uitbetaler kan pas na één jaar aansluiting.

De uitbetalers moeten allemaal dezelfde, door de Vlaamse overheid vastgelegde bedragen betalen. Zij kunnen wel eigen accenten leggen in hun dienstverlening.

Lees meer over verhuizen naar Vlaanderen