Als je werkloos bent, kun je recht hebben op de sociale toeslag. De sociale toeslag is een tegemoetkoming voor gezinnen die met hun inkomen de opvoedingskosten moeilijker kunnen dragen. De toeslag wordt automatisch toegekend zodra je er recht op hebt en is afhankelijk van je inkomen en je gezinsgrootte.

Inkomensgrenzen

Je hebt recht op de sociale toeslag als je gezinsinkomen minder dan of exact € 34.526,91 bruto per jaar bedraagt. Als je deel uitmaakt van een gezin met drie of meer kinderen heb je recht op de sociale toeslag als je gezinsinkomen tussen € 34.526,91 en € 64.945,93 ligt en er minstens een van je kinderen geboren is vanaf 2019.

> Meer weten over de sociale toeslag