Als je kind ingeschreven is in een school in het buitenland, dan kan er vaak nog recht zijn op een Groeipakket. 

Kinderen die in een ander land van de EER of in Zwitserland studeren, hebben dezelfde rechten als kinderen in Vlaanderen. Er is verder recht op een Groeipakket als het kind:

  • niet-hoger of hoger onderwijs volgt dat erkend is door het land waar het kind studeert
  • minstens 17 lesuren per week volgt in het niet-hoger onderwijs.

Ook voor andere landen kan er in bepaalde gevallen nog recht zijn op het Groeipakket.

Deze regelgeving is complex. Contacteer je uitbetaler van het Groeipakket om te weten waar jij in jouw situatie recht op hebt.

Lees meer over het Groeipakket in een buitenlandse context