Verhuis je met je kind(eren) naar het buitenland? Dan eindigt je recht op het Groeipakket op het einde van de maand van je verhuis.

Afhankelijk van het land waar je gaat wonen, kan er nog recht zijn op gezinsbijslagen uit het Groeipakket als een van de ouders:

  • in Vlaanderen werkt of er een uitkering krijgt
  • gedetacheerd is.

Deze regelgeving is complex. Contacteer je uitbetaler van het Groeipakket om te weten waar jij in jouw situatie recht op hebt.

Lees meer over het Groeipakket in een buitenlandse context.