Meerderjarige kinderen die secundair onderwijs volgen en gehuwd, zelfstandig of alleenstaand zijn, ontvangen zelf de schooltoeslag. De schooltoeslag wordt berekend op basis van de inkomsten van het kind zelf en een eventuele samenwonende partner.

Voor studenten Basisverpleegkunde is er geen leeftijdsgrens voor de schooltoeslag. Meerderjarige studenten die geen Groeipakket meer krijgen, kunnen wel een schooltoeslag aanvragen en krijgen voor zichzelf als ze aan de voorwaarden voldoen.

Lees meer over de schooltoeslag