COVID-19-toeslag

Voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben wegens een inkomensverlies door de coronacrisis, voorzag de Vlaamse regering eenmalig een extra ondersteuning van 120 euro via het Groeipakket. De aanvraagperiode voor de COVID-19-toeslag liep tot en met 31 oktober 2020. De toeslag kan niet meer worden aangevraagd.

Voor wie is de COVID-19-toeslag bestemd?

De toeslag is er voor gezinnen:

  • met kinderen die een Groeipakket ontvangen;
  • en die door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van minstens 10% hebben in vergelijking met de maand januari of februari 2020;
  • en waarbij het gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro ligt (bruto belastbaar inkomen). 

(naar boven)

Hoeveel bedraagt de toeslag?

Je ontvangt eenmalig een extra bedrag van 120 euro voor elk kind dat recht heeft op een Groeipakket

Dat bedrag ontvang je in drie schijven van 40 euro: een eerste schijf van 40 euro voor de maand waarin je de aanvraag doet en telkens nog eens 40 euro voor de twee daaropvolgende maanden. 

De toeslag wordt apart betaald. Je ontvangt hem dus niet samen met je Groeipakket.

(naar boven)

Wie kan de toeslag aanvragen?

Je ontvangt de COVID-19-toeslag niet automatisch. Wie het Groeipakket voor zijn kind(eren) ontvangt, kon de COVID-19-toeslag aanvragen tot en met 31 oktober 2020.

(naar boven)

Hoe kun je de toeslag aanvragen?

Een aanvraag indienen is nu niet meer mogelijk. Je kon de toeslag aanvragen bij de uitbetaler van je Groeipakket tot en met 31 oktober 2020.

(naar boven)

Wanneer krijg je de toeslag?

Diende je de aanvraag tijdig in? Dan gaat je uitbetaler op basis van je aanvraag na of je aan alle voorwaarden voldoet. Hij betaalt de toeslag uit als je in aanmerking komt.

Je ontvangt de eerste schijf van 40 euro zo snel mogelijk na de goedkeuring van je aanvraag. De volgende twee schijven ontvang je telkens in het begin van de maand.

(naar boven)

Wat als je gescheiden bent?

Zijn jullie beiden begunstigden van het Groeipakket en woont je kind evenveel bij jou als bij de andere ouder (gelijkverdeelde huisvesting)? Dan kan elke ouder de helft van de COVID-19-toeslag krijgen als zijn/haar gezin aan de voorwaarden voldoet. Beide ouders moeten daarvoor een aanvraag doen.

Woont je kind meer dan de helft van de tijd bij jou of ben jij de enige begunstigde van het Groeipakket, dan krijg jij de volledige toeslag als je er recht op hebt.

Wil je navragen hoe dat precies werkt in jouw situatie? Contacteer dan je uitbetaler.

(naar boven)