De schooltoeslag (vroeger schooltoelage) is er voor schoolgaande kinderen die opgroeien in een gezin met een beperkt inkomen. Om in aanmerking te komen voor de schooltoeslag, moet je dus aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

De hoogte van het bedrag hangt af van het gezinsinkomen, de gezinssituatie en het type onderwijs.

De schooltoeslag wordt automatisch onderzocht en betaald als je in Vlaanderen woont. Je hoeft geen aanvraag te doen.

Lees meer over de schooltoeslag.