Zijn je schoolgaande kinderen niet gedomicilieerd in Vlaanderen, maar volgen ze wel Nederlandstalig kleuter-, lager of secundair onderwijs in een door Vlaanderen erkende onderwijsinstelling? Dan kun je recht hebben op een schooltoeslag als je aan de voorwaarden voldoet.

Je kunt de schooltoeslag aanvragen bij een van de vijf Vlaamse uitbetalers van het Groeipakket.

Lees meer over de voorwaarden voor een schooltoeslag.