Het Groeipakket voorziet een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (vroeger heette dat de ‘verhoogde kinderbijslag’)

Je kunt de zorgtoeslag aanvragen bij je uitbetaler van het Groeipakket. De beoordeling van de ondersteuningsbehoefte van je kind zal gebeuren door een evaluerend arts van het agentschap Opgroeien.

Het bedrag van de zorgtoeslag hangt af van de mate waarin het kind meer ondersteuning nodig heeft dan leeftijdsgenoten.

Als je kind recht op heeft op de zorgtoeslag, dan wordt zowel het basisbedrag als de zorgtoeslag toegekend tot de maand waarin het 21 jaar wordt.

Lees meer over de zorgtoeslag voor een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte.