Gezinnen die recht hebben op het Groeipakket op basis van het Europese terugtrekkingsakkoord, afgesloten met het Verenigd Koninkrijk, kunnen mogelijk hun verworven rechten behouden vanaf 1 januari 2021 (onder de voorwaarden zoals opgenomen in dat terugtrekkingsakkoord).

Gezinnen die geen recht (meer) hebben op basis van het terugtrekkingsakkoord kunnen vanaf 1 januari 2021 enkel het Vlaamse Groeipakket ontvangen als ze voldoen aan de algemene basisvoorwaarden.

Voor concrete vragen kan je hierover terecht bij advies@vutg.be.