Gezinnen die recht hebben op het Groeipakket op basis van het Europese Terugtrekkingsakkoord, afgesloten met het Verenigd Koninkrijk, kunnen mogelijk hun verworven rechten behouden vanaf 1 januari 2021 (onder de voorwaarden zoals opgenomen in dit Terugtrekkingsakkoord).

Gezinnen die geen recht (meer) hebben op basis van dit Terugtrekkingsakkoord, kunnen vanaf 1 januari 2021 enkel genieten van het Vlaamse Groeipakket als ze voldoen aan de algemene basisvoorwaarden.

Voor concrete vragen kan u hierover terecht bij advies@vutg.be.