Als je ontevreden bent over de manier waarop je behandeld werd of over de doorlooptijd, het verloop ..., contacteer je de Klachtendienst van Kind en Gezin.

  • Opgelet: het neerleggen van een klacht heeft geen invloed op de beroepstermijn.