Als je niet akkoord gaat met die beslissing van je uitbetaler over de zorgtoeslag, dan kan je binnen de 3 maanden in beroep gaan tegen die beslissing. Dat doe je via de Arbeidsrechtbank.

Let op: voor beslissingen die vóór 1 januari 2019 zijn genomen, geldt een beroepstermijn van 10 jaar.

Meer informatie over de klachtenprocedure vind je op de pagina Een klacht?