In principe ontvangt je uitbetaler automatisch elke wijziging in je gezin via de officiële bronnen (Kruispuntbank).

Toch is het goed om ook zelf je uitbetaler op de hoogte te brengen van wijzigingen in je situatie. Dat gaat soms sneller.

Daalt je huidige gezinsinkomen en had je nog geen recht op de sociale toeslag? Dan kan je de uitbetaler vragen om je recht op een sociale toeslag te onderzoeken.

Stopt je kind met studeren? Begint het voltijds te werken? Dat laat je best weten aan je uitbetaler.

Verhuis je naar het buitenland met de kinderen? Breng dan zeker je uitbetaler op de hoogte.