Je uitbetaler zet de betaling van het Groeipakket automatisch stop wanneer je kind 25 jaar wordt. Je hoeft hiervoor niets te doen.

Je mag uiteraard je uitbetaler ook zelf op de hoogte brengen. Het is altijd goed om je uitbetaler te informeren over wijzigingen in je gezinssituatie.