Weet je niet goed wie jouw Groeipakket betaalt? De gegevens van jouw uitbetaler:

  • vind je op je rekeninguittreksel, bij de maandelijkse storting van het Groeipakket (rond de 8ste van de maand);
  • kun je raadplegen door aan te melden op Mijn Burgerprofiel met eID, federaal token, itsme, sms of mobiele app;
  • kun je opvragen bij 1700 of bij het Agentschap Uitbetaling Groeipakket: 02 897 10 60 (elke werkdag van 8.30 tot 16.30 uur) of info@groeipakket.be.