Als Vlaamse overheid volgen wij de geldende taalwetgeving. Dit verplicht ons om in de mondelinge en schriftelijke communicatie in Vlaanderen het Nederlands te gebruiken. Formulieren kunnen daarom enkel in het Nederlands opgestuurd worden. 

Woon je in een faciliteitengemeente, dan kan de communicatie (telefoon, brieven …) ook in het Frans verlopen, zodra je hierom vraagt. 

Woon je niet in een faciliteitengemeente, dan kan je je laten bijstaan door een tolk of een vertrouwenspersoon die Nederlandstalig is. 

Een beknopte vertaling over het Groeipakket, in het Frans of het Engels, vind je via de vertaalknop bovenaan de pagina.