Welke rechten en ondersteuning kan ik krijgen bij andere diensten?

De punten behaald op de medisch-sociale schaal kunnen ook allerlei sociale en fiscale rechten geven bij andere diensten. Het zijn de diensten zelf die bepalen of je voldoet aan de voorwaarden en die het recht toekennen.  

De meeste rechten worden AUTOMATISCH toegekend, zonder bijkomende aanvraag.
Sommige rechten worden NIET automatisch toegekend.  Richt je rechtstreeks tot de betrokken diensten voor een aanvraag of voor bijkomende informatie. Zij beschikken over het resultaat van de zorgtoeslagevaluatie via uitwisseling met de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ – de federale overheidsdienst die informatie vanuit verschillende overheidsbronnen integreert en beheert).

Een overzicht

Voordelen Automatisch Aanvragen
Zorgbudget voor mensen met een handicap Uitbetaald door je zorgkas  
Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden   Via je zorgkas.
Verhoogde tussenkomst in de gezondheidszorgen   contacteer je ziekenfonds
Sociaal tarief gas en elektriciteit Via FOD Economie   
Vermindering van de onroerende voorheffing Vlaamse Belastingdienst  
belastingvrije som inzake personenbelasting FOD Financiën  
Vermindering huurprijs van een sociale huurwoning Wonenvlaanderen.be  
Parkeerkaart   FOD Sociale zekerheid
Belastingvoordelen op je eigen auto    FOD Financiën en de Vlaamse Belastingdienst 
Kosteloze begeleiderskaart   Contacteer de NMBS
European Disability Card  

Via zoe.info@kindengezin.be

Via mijnvaph.be

Via FOD SZ (als je een parkeerkaart hebt)