Wat doet Opgroeien met mijn aanvraag voor zorgtoeslag?

  • Opgroeien (team Zoë) maakt voor je kind een dossier aan. 
  • Team Zoë vraagt informatie aan de ouders en de behandelend arts. 
  • Is het dossier volledig? Dan stuurt team Zoë het dossier door naar een evaluerend arts. Die arts zal de specifieke ondersteuningsbehoefte van je kind vaststellen op basis van het dossier, al dan niet aangevuld met het resultaat van een gesprek met jou en je kind.  
  • Als de arts de evaluatie afrondt, bezorgt hij of zij het resultaat aan team Zoë.
  • Team Zoë bezorgt je uitbetaler Groeipakket het resultaat van de evaluatie.