Meer gezinnen met recht op een sociale toeslag

Gezinnen krijgen een sociale toeslag in hun Groeipakket als het belastbaar gezinsinkomen onder een bepaald grensbedrag ligt. De laagste inkomensgrens, die geldt voor alle gezinnen, is in januari opgetrokken tot € 34.526,91 (daarvoor € 32.882,77).

Hierdoor zullen meer gezinnen recht hebben op een sociale toeslag voor hun kinderen.

Verhoging bedrag halfwezentoeslag

Het bedrag van de halfwezentoeslag stijgt in januari van 86,6 naar 138,56 voor kinderen die na 31 december 2018 één van beide ouders verloren.

Dat nieuwe bedrag wordt een eerste keer uitbetaald met het Groeipakket van februari 2023 (recht van januari 2023).

Verhoging maximaal aantal uren studentenarbeid naar 600 per jaar

Jobstudenten kunnen vanaf dit jaar meer uren werken met een studentencontract, zonder het risico te lopen dat ze hun recht op een Groeipakket verliezen. Het maximale aantal uren stijgt van 475 naar 600 per jaar. Deze maatregel geldt voorlopig voor 2023 en 2024, daarna wordt hij geëvalueerd.

Daarbovenop kunnen studenten nog steeds maximaal 80 uur per maand werken met een 'gewoon' contract (met normale sociale bijdragen).