HOE KAN IK VIA HET GROEIPAKKET MIJN GEBOORTEVOORDEEL AUTOMATISEREN?

Bij de geboorte krijgt elk kind in Vlaanderen eenmalig het startbedrag en daarna maandelijks het basisbedrag van het Groeipakket.

Op basis van de informatie die we hierover hebben, kan je als lokaal bestuur een overzicht krijgen van alle kinderen die geboren werden en in je gemeente wonen. Daarmee kan jij je geboortevoordeel automatisch toekennen.

WAT MOET IK ALS LOKAAL BESTUUR DOORGEVEN OM HIERMEE TE STARTEN?

Vul de nodige gegevens in.
Is dat op dit moment nog niet mogelijk, maar wil je wel meer informatie, neem dan contact op via partners@vutg.be

Aan wie wil je het geboortevoordeel toekennen?

Wil je de sociale toeslag van het Groeipakket koppelen aan het geboortevoordeel?

Raadpleeg de pagina over de sociale toeslag voor meer uitleg over de sociale toeslag.


Hoelang wil je van deze mogelijkheid gebruikmaken?

Op welke manier wil je je geboortevoordeel automatiseren?

Raadpleeg het kostenmodel voor meer informatie.


Met welke frequentie wil je het geboortevoordeel toekennen?

Gegevensdeling

Wanneer je als lokaal bestuur een gegevensdeling wil opstarten, moet je vanuit de gemeente en/of het OCMW het bewijs of de documentatie aanleveren waarin dit werd goedgekeurd (van zodra beschikbaar). Dat mag een bestaand, nieuw of herwerkt reglement zijn of een reglement of uittreksel van de beslissing vastgesteld door gemeenteraad, OCMW – raad of college.

Bestaat dit al, geef het dan hieronder door.

Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: pdf.

Als je dit nog niet hebt, zal het agentschap de documenten achteraf nog opvragen.

VOORBEELDDOCUMENTEN

Hieronder vind je de voorbeelddocumenten die horen bij de samenwerking rond een geboortevoordeel van de gemeente Wingene. Dit geeft je een goed beeld van alles wat in orde zal gebracht worden tijdens het opstarten van de samenwerking.

BESTANDSOVERDRACHT

Als je kiest voor gegevensdeling, worden bestanden aan je lokaal bestuur overgedragen op een beveiligde sftp-server. Meer informatie vind je in het document met de technische specificaties hiervan.

GEDETAILLEERD DRAAIBOEK

Wil je graag meer in detail weten hoe de procedure verloopt? Raadpleeg het draaiboek.

HEB JE NOG VRAGEN OF OPMERKINGEN?
CONTACTGEGEVENS VAN HET LOKAAL BESTUUR
Voornaam en achternaam

Uitleg van afbeelding: de vereenvoudigde flow van Family ProEf

  1. Er is een eerste contact tussen lokaal bestuur en agentschap.
  2. De dienstverlening en criteria worden afgestemd.
  3. De financiële impact wordt in kaart gebracht.
  4. Het lokaal reglement wordt vernieuwd.
  5. Het protocol en de samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld.
  6. De gegevensoverdracht wordt op technisch niveau opgezet.
  7. Er wordt gecommuniceerd.