Family ProEf

In het project Family ProEf zet Wingene als trekker, samen met het Agentschap Uitbetaling Groeipakket, grote stappen richting proactieve en automatische dienstverlening. Het agentschap, dat instaat voor de organisatie en het beheer van de uitbetaling van het Groeipakket in Vlaanderen, slaat de brug naar lokale besturen en deelt met hen gegevens om zo ook op lokaal niveau het gezinsbeleid mee te ondersteunen.

Schepen Brecht Warnez legt uit: “Door de geboortepremie automatisch uit te betalen is het voor de ouders in de eerste plaats gemakkelijker. De administratieve overlast valt weg. Daarnaast zijn we er zo ook zeker van dat iedereen de geboortepremie krijgt. Sommige mensen vergeten de premie aan te vragen of zijn administratief minder sterk. Ook hen bereiken we nu. Bovendien is het op deze manier ook efficiënter voor ons gemeentelijk personeel en besparen we kosten.”

Jaarlijks telt Wingene zo’n 150 geboortes. In 2021 ontving 94% van de kersverse ouders een geboortepremie. Dankzij ‘Family ProEf’ stijgt dat cijfer naar 100%.

In totaal zijn er in Vlaanderen 44 gemeenten die van bij de start ingestapt zijn in het project 'Family ProEf'. Het project loopt van begin 2023 tot in het voorjaar van 2025 en heeft de ambitie om in heel Vlaanderen uit te rollen. Op vandaag maken onder meer Leuven, Ledegem en Gent al gebruik van de nieuwe dienstverlening om hun doelgroep te bereiken of rechtstreeks voordelen toe te kennen. Ruim 70 steden en gemeenten gaven intussen hun concrete interesse door.

Huis van het Kind

Het gemeentebestuur deelt bij de geboorte van een nieuwe inwoner niet alleen geboortepremies uit. Nieuwe ouders krijgen vanuit het Huis van het Kind ook een geboortepakket met een geboorteboompje, een zakje bloemenzaad en een groeimeter met heel wat nuttige informatie. Het Huis van het Kind is een samenwerking tussen de gemeente en partnerorganisaties waar ouders terecht kunnen voor alles rond opvoeden en opgroeien.

Ouders krijgen alles mee bij hun bezoek aan het consultatiebureau van Wiegwijs, wanneer ze er voor het eerst met hun baby op consultatie bij Kind en Gezin gaan en hoeven dus geen extra uitstap naar het gemeentehuis meer te plannen.

Wordt vervolgd

Het automatiseren van de geboortepremie is voor Wingene de eerste stap in het Family ProEf verhaal. Er zijn nog heel wat mogelijkheden binnen het lokale gezinsbeleid dankzij de samenwerking met het Agentschap Uitbetaling Groeipakket. “We starten heel binnenkort met de voorbereiding om ook onze lokale zorgtoelage voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften, die jaarlijks wordt toegekend, op een gelijkaardige manier te herwerken en maximaal te automatiseren”, vertelt schepen Tom Braet.

Family ProEf werd intussen genomineerd voor een Digital Society Award, in de categorie ‘gebruiksvriendelijkheid’. “Een mooie erkenning voor ons project, dat intussen in heel Vlaanderen bekendheid krijgt en draagvlak vindt. We kijken uit naar de uitreiking op 7 december”, sluit Tim Denoulet, projectleider van Family ProEf, af.

Het project Family ProEf werd mogelijk gemaakt dankzij subsidiëring door Gemeente zonder Gemeentehuis, een project van Vlaamse Veerkracht, het relancebeleid van de Vlaamse Regering dat gefinancierd werd door de Europese Unie via NextGenerationEU.

Meer info over het project en alle deelnemende lokale besturen op www.familyproef.be