Wat is het Agentschap Uitbetaling Groeipakket?

Het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, kortweg het Agentschap Uitbetaling Groeipakket, maakt deel uit van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van de Vlaamse Overheid.

Het is opgericht op 1 januari 2019 als gevolg van de zesde staatshervorming die de deelstaten bevoegd maakte voor de gezinsbijslagen. Vlaanderen hervormde de kinderbijslag tot een Groeipakket waarin ook bestaande en nieuwe toeslagen zoals de kleutertoeslagen en kinderopvangtoeslagen werden geïntegreerd. Voor deze hervorming waren er één federaal agentschap FAMIFED en 11 kinderbijslagfondsen.

Opdrachten van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket

Organisatie en beheer uitbetaling Groeipakket

Ons agentschap heeft als opdracht om de stipte, correcte en continue uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid te verzorgen samen met de vijf Vlaamse uitbetalers van het GroeipakketHet Agentschap Uitbetaling Groeipakket staat dus in voor de organisatie en het beheer van de uitbetaling van het Groeipakket in Vlaanderen. Dat houdt in:

  • zorgen dat het Groeipakket op een efficiënte, correcte en zo veel mogelijk automatische wijze uitbetaald geraakt
  • beheer werkingsmiddelen
  • optreden als uitbetaler van de Vlaamse overheid
  • toezicht houden op de naleving van de regels voor de toekenning van toelagen in het kader van het gezinsbeleid
  • private uitbetalers ondersteunen en responsabiliseren
  • kwaliteits- en klachtenbeheer

Vlaanderen heeft ervoor gekozen om de regiefunctie over het Groeipakket te scheiden van de operationele uitbetalingsfunctie. Het agentschap Opgroeien zorgt voor de regie, het beleid en het regelgevend kader van het Groeipakket. Het is een belangrijke partner. Sinds 1 januari 2019 is Opgroeien ook bevoegd voor het erkennen van evaluerend artsen. Zij beoordelen de specifieke ondersteuningsbehoefte van kinderen met een beperking of handicap. Zo kunnen deze kinderen binnen het Groeipakket aanspraak maken op een zorgtoeslag.

FONS, de publieke uitbetaler

Ons agentschap staat ook in voor de uitbetaling van het Groeipakket aan meer dan 220.000 gezinnen. Dat gebeurt onder de merknaam FONS, die als uitbetaler van de Vlaamse overheid optreedt naast de 4 private uitbetalers.

In totaal zijn er dus vijf uitbetalers van het Groeipakket voor ongeveer 900.000 gezinnen in Vlaanderen. Gezinnen kunnen vrij kiezen wie hun Groeipakket uitbetaalt.

Contactgegevens en locaties

Hoofdkantoor Agentschap Uitbetaling Groeipakket
Adres Trierstraat 9, 1000 Brussel
Telefoon

02 897 10 00

E-mail                       Algemeen: info@groeipakket.be

Communicatiedienst:
Persvragen:

communicatie@vutg.be
pers@groeipakket.be

Kantoren FONS
Adres Lokale kantoren en zitdagen
Telefoon 078 79 00 07
E-mail welkom@fons.be