De klachten- en bemiddelingsdienst van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket behandelt de klachten over de werking en activiteiten van de vijf uitbetalers, naast de klachten over de eigen werking en activiteiten.

De dienst bemiddelt tussen een uitbetaler en een begunstigde of diens vertegenwoordiger bij een geschil over een recht op toelagen of over de uitbetaling van toelagen in het kader van het gezinsbeleid.

Ons agentschap rapporteert jaarlijks over deze klachten aan de Vlaamse Ombudsdienst.