Het Agentschap Uitbetaling Groeipakket is een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) met rechtspersoonlijkheid.

Het wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit negen bestuurders, aangesteld door de Vlaamse Regering, één bestuurder voor elke vergunde private uitbetalingsactor, een waarnemend lid, aangewezen door Opgroeien, en de gedelegeerd bestuurder Leo Van Loo.

Binnen de raad van bestuur wordt een auditcomité opgericht. Dit auditcomité is zowel bevoegd voor de interne controle van de bedrijfsprocessen en activiteiten van het agentschap als voor de externe controle van alle bedrijfsprocessen en activiteiten van de private uitbetalingsactoren.

Het agentschap bestaat uit 3 afdelingen: de afdeling algemene diensten; de afdeling audit, beheer en toezicht en de afdeling FONS. De klachten- en bemiddelingsdienst en de sociale inspectie- en begeleidingsdienst maken deel uit van de afdeling audit, beheer en toezicht.

De sociale inspectie- en begeleidingsdienst begeleidt gezinnen of controleert, ook op verzoek van een uitbetaler, het mogelijk verschil tussen de administratieve en de feitelijke situatie van het kind of de begunstigde met het oog op een correcte toekenning van toelagen in het kader van het gezinsbeleid.