Hoe kan je vanuit de school of het CLB ouders ondersteunen bij hun aanvraag zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte?

Om elk kind en zijn/haar gezin gelijke kansen te geven wordt bij een aanvraag zorgtoeslag de specifieke ondersteuningsbehoefte van kinderen met een zelfde aandoening of beperking op dezelfde manier geëvalueerd. Om dit te garanderen, wordt het medisch dossier waarover de evaluerend arts beschikt, per aandoening of beperking op dezelfde manier samengesteld. 

Wanneer ouders informatie opvragen bij de school of het CLB om hun aanvraagdossier te onderbouwen, bundel deze info dan in de specifieke vragenlijst voor school of CLB.

 • Gebruik enkel dit formulier
 • Informatie die reeds beschikbaar is op school of CLB volstaat
 • Je hoeft geen extra onderzoeken te organiseren
 • Zowel school als CLB gebruiken dezelfde vragenlijst

Wat als een kind afwezig is op school wegens ziekte?

Kinderen hebben onvoorwaardelijk recht op het Groeipakket tot en met de maand waarin ze 18 worden. Er bestaat nog een recht tot en met de maand waarin de jongere 25 jaar wordt als hij/zij: 

 • secundair onderwijs volgt 

 • hoger onderwijs volgt 

 • gebonden is aan een leerovereenkomst 

 • een stage doorloopt om benoemd te kunnen worden in een openbaar ambt 

 • schoolverlater is 

Is een kind door ziekte minder dan 17 lesuren per week ingeschreven (secundair onderwijs) of voor minder dan 27 studiepunten ingeschreven (hoger onderwijs), dan zal het nog recht hebben op een Groeipakket als de behandelend arts een attest schrijft dat het door een ziekte niet in staat is om meer lesuren te volgen. 

Gebruik hiervoor het Attest zieke student.

Wij horen graag jouw mening

 • Mis je belangrijke informatie? 

 • Wil je informatie delen? 

 • Heb je vragen over de genomen beleidskeuzes? 

 • Zie je kansen naar de toekomst? 

Laat het ons zeker weten via groeipakket@kindengezin.be