Zorgtoeslag of IVT/IT?

Een IVT en/of een IT kan niet gelijktijdig uitbetaald worden met een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Dat wil zeggen dat jongeren die IVT en/of IT ontvangen geen zorgtoeslag meer uitbetaald krijgen. Die regel geldt vanaf 1 juni 2021.

Het aantal punten op de medisch-sociale schaal, dat het recht op zorgtoeslag bepaalt, blijft wel geldig, zodat de jongere het basisbedrag Groeipakket en eventuele bijkomende rechten (bv. sociaal tarief gas en elektriciteit) kan blijven genieten.

Ontvang je ook een ondersteuningstoeslag? Dit is het vroegere basisondersteuningsbudget (BOB) dat voor 2023 via je zorgkas werd uitbetaald. Ook de ondersteuningstoeslag kan niet gelijktijdig ontvangen worden met een IVT of een IT. Als je er recht op hebt krijg je de ondersteuningstoeslag automatisch toegekend via je uitbetaler Groeipakket.

Ouders maken zelf de keuze

  • Ofwel kies je voor het verder ontvangen van de zorgtoeslag. Zes maanden voor het verstrijken van de toekenningstermijn wordt het dossier van je kind automatisch herzien. 
  • Ofwel doe je een aanvraag voor een IVT of een IT bij de FOD SZ en kies je daarna om het uitbetalen van de zorgtoeslag stop te zetten.

Zolang je recht op zorgtoeslag is vastgesteld (op basis van het aantal punten op de medisch-sociale schaal) behoud je ook het maandelijkse basisbedrag van het Groeipakket. Daarom blijft het belangrijk om, bv. in het geval van een automatische herziening, de specifieke ondersteuningsbehoefte toch te laten vaststellen, ook al kies je voor een IT/IVT.

De zorgtoeslag kan toegekend worden tot en met de maand waarin je 21 jaar wordt.

Welke keuze is de meest voordelige?

Hiervoor vergelijk je het best niet alleen de bedragen van deze tegemoetkomingen op zich maar ook de bijkomende voordelen daarvan, zoals de ondersteuningstoeslag als mogelijk bijkomend recht van de zorgtoeslag.

  • Het bedrag van een IVT en/of een IT kan je inschatten via de ‘simulatietool bedrag IVT/IT’ op de website van DG Personen met een handicap.
  • Het bedrag van de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte bevraag je bij je uitbetaler. Of je bekijkt het via het portaal van je uitbetaler. Een algemeen overzicht van de bedragen vind je op Bedragen | Groeipakket.
  • De ondersteuningstoeslag bedraagt 331,22 euro per maand en wordt sinds 2023 automatisch toegekend door je uitbetaler Groeipakket.

Hoe zet je de uitbetaling van de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte stop?

Zowel voor een aanvraag als voor een stopzetting van de zorgtoeslag richt je je tot de uitbetaler Groeipakket.

Hoe vraag je een IVT of een IT aan?

Een aanvraag voor een IVT of een IT dien je in bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

De FOD stuurt alle +17-jarigen een uitnodiging (en eventuele herinneringsbrief) om hun recht op IVT en/of IT automatisch te laten onderzoeken.