Wat als?

  • Wat als gezinnen zelf geen bewijsstukken meer moeten aanleveren om de toelage voor een kind met een beperking te krijgen?
  • Wat als gezinnen niet eens op de hoogte moeten zijn dat de toelage bestaat om ze toch te ontvangen?
  • Wat als je als lokaal bestuur deze premie automatisch kan uitbetalen aan alle gezinnen die er recht op hebben?

In Leuven kan het

Vóór Family ProEf

  • Bereik: gemiddeld 48 % van gezinnen met recht op toelage.
  • Gezinnen moeten een aanvraag doen en zelf de bewijstukken verzamelen en indienen.

Na Family ProEf

  • Bereik: 100 % van gezinnen met recht op toelage.
  • Gezinnen krijgen automatisch een brief en de uitbetaling.

Voordelen Family ProEf

Dankzij de samenwerking tussen Wingene en het Agentschap Uitbetaling Groeipakket:

  • bereikt Leuven 100% van de doelgroep via automatische rechtentoekenning
  • krijgen Leuvense gezinnen moeiteloos de ondersteuning waar ze recht op hebben en vallen heel wat administratieve drempels voor hen weg.

Hoe werkt het?

Via een samenwerking met het Agentschap Uitbetaling Groeipakket kan Leuven voor zijn lokaal gezinsbeleid gebruikmaken van gegevens beschikbaar in het Groeipakket.

Het agentschap identificeert de Leuvense gezinnen die recht hebben op een toelage voor een kind met een beperking en maakt een betaalbestand met de nodige financiële gegevens over aan Leuven, zodat het de gezinnen automatisch kan betalen.