Wat is de gezinsgrootte?

We berekenen je gezinsgrootte in ‘punten’ van je gezin of ‘leefeenheid’.

Hoe hoger het aantal punten in je leefeenheid, hoe hoger de inkomstengrens om recht te hebben.

Moeder en dochter koken samen

Wie hoort er bij je gezin?

  • We kijken wie er op 31 augustus gedomicilieerd is op hetzelfde adres als de leerling.
  • We bepalen van wie we het inkomen zullen gebruiken op basis van de gezinssituatie (statuut) van de leerling.
  • We kijken wie er normaalgezien nog ten laste is van de persoon of personen van wie we het inkomen gaan gebruiken bij de berekening.

Dat zijn de personen die deel uitmaken van de leefeenheid van die leerling.

 

Wat is de puntentelling?

Wie? Berekening aantal punten
Eén startpunt voor alle gezinnen, behalve de alleenstaande en zelfstandige leerlingen zonder kinderen 1
Eén punt extra voor elke persoon in het gezin die fiscaal ten laste is van de personen waarvan we het inkomen gebruiken voor de berekening van de toeslag + 1
Eén punt extra voor elke leerling in het gezin die niet meer fiscaal ten laste is, maar die toch geen zelfstandige, gehuwde of alleenstaande leerling is

 
+ 1
Eén punt extra voor elke persoon in het gezin die hoger onderwijs volgt (inclusief bachelor-na-bachelor of  master-na-master). Het totaal aantal punten om deze reden, verminderen we met 1 punt en kan nooit minder zijn dan 0 + 1
Een extra punt voor elke persoon in de leefeenheid die op 31 augustus voor het betrokken schooljaar minstens 66 % gehandicapt is (minstens 4 punten in pijler 1) + 1

 

Dezelfde persoon in het gezin kan voor verschillende punten tellen. Voorbeeld: als een broer van de leerling fiscaal ten laste is én een handicap heeft, telt hij voor 2 punten.

Inkomstengrenzen

 

SCHOOLJAAR 2020 - 2021
Aantal punten van je gezin Minimumgrens (euro) Maximumgrens (euro)
0 12.068,53 24.684,44
1 20.915,31 34.662,51
2 23.596,97 42.403,39
3 25.852,90 48.125,38
4 27.215,03 54.329,19
5 28.562,99 61.978,53
6 29.910,86 67.158,38
7 31.258,77 69.932,12
8 32.606,66 72.671,83
9 33.954,57 75.417,72
10 35.302,48 78.338,95
11 36.650,44 80.909,64
12 37.998,31 83.772,38
13 39.346,22 86.459,93
14 40.694,18 89.205,88
15 42.006,89 91.951,74
16 43.243,65 94.697,73
17 44.480,41 97.443,63
18 45.717,14 100.189,53
19 46.953,90 102.935,54
20 of meer 48.190,64 105.681,42

 

Mogelijke uitkomsten

Boven de maximumgrens? Geen toeslag
Gelijk aan de maximumgrens? Minimumtoeslag
Tussen de maximumgrens en de minimumgrens Gedeeltelijke toeslag
Gelijk aan of lager dan de minimumgrens? Volledige toeslag
Lager dan of gelijk aan een 10de van de maximumgrens? Misschien uitzonderlijke toeslag

 

Lees meer over de toeslagbedragen en de extra voorwaarden voor de uitzonderlijke toeslag

Als je volgens deze tabel recht hebt op een schooltoeslag, moet je ook nog kijken of je voldoet aan de test op het kadastraal inkomen.
Als je geen kadastraal inkomen hebt, is dat natuurlijk niet nodig.