Werken als student als je jonger dan 18 jaar bent

Tot en met de maand waarin je 18 jaar wordt, heb je onvoorwaardelijk recht op het Groeipakket als je in Vlaanderen woont. Dat wil zeggen dat je verder aan geen enkele voorwaarde moet voldoen. Je mag dus onbeperkt werken.

Werken als student als je 18 jaar of ouder bent

Vanaf 18 tot 25 jaar kun je als student werken en toch je Groeipakket behouden als je:

 • ten hoogste 475 uur per jaar werkt met een studentenovereenkomst (met verminderde sociale bijdragen);
 • ten hoogste 80 uur per maand werkt met een 'gewoon' contract (met normale sociale bijdragen);
 • een zelfstandige activiteit uitoefent waarvoor geen bijdragen verschuldigd zijn als zelfstandige in hoofdberoep;
 • geen sociale uitkering ontvangt. Ontvang je een sociale uitkering, dan heb je voor die maand geen recht op een Groeipakket. Uitzondering: een sociale uitkering die voortvloeit uit een tewerkstelling in het kader van alternerend leren of een bezoldigde stageovereenkomst is wel toegelaten. Ook een leefloon of een vergoeding voor vrijwilligerswerk is toegelaten.

Je loon speelt geen rol, er is geen inkomensnorm voor het Groeipakket. Hoeveel je verdient is wel belangrijk voor de belastingen.

 

Wat als je het toegestane aantal uren overschrijdt?

 • Heb je met je studentenovereenkomst de 475 uren per jaar overschreden? Dan worden die extra uren meegerekend binnen de limiet van 80 uur die je per maand kunt werken met een gewoon contract. Je betaalt vanaf dan ook de gewone sociale bijdragen. Je uitbetaler baseert zich hiervoor op de gegevens van de RSZ.
 • Heb je de 80 uur per maand met een gewoon contract overschreden? Dan heb je voor die maand geen recht op het Groeipakket. Dat wordt maand per maand bekeken.

 

Je kunt tegelijk werken met een studentenovereenkomst en een gewoon contract. De voorwaarden worden afzonderlijk gecontroleerd.

Deze regels zijn een heel jaar van toepassing, dus ook tijdens de zomermaanden.

Studenten deeltijds onderwijs

Ben je student in het deeltijds onderwijs, in een deeltijdse vorming of in een systeem van alternerend leren en werken, dan kun je ook als jobstudent werken als:

 • je met een studentenovereenkomst werkt bij een andere werkgever dan die waarbij je de praktische opleiding volgt op de werkplek. In de zomermaanden juli en augustus is het ook toegelaten om een vakantiejob te doen bij je stagegever.
 • je studentenjob plaatsvindt buiten de uren van de theoretische of praktische opleiding.
 • Je geen sociale uitkering ontvangt. Uitzondering: een sociale uitkering die voortvloeit uit een tewerkstelling in het kader van alternerend leren of een bezoldigde stageovereenkomst is wel toegelaten.

Studenten met een specifieke ondersteuningsbehoefte

Basisbedrag

Een kind met een ondersteuningsbehoefte (erkenning voor voldoende punten) heeft tot de leeftijd van 21 jaar onvoorwaardelijk recht op het basisbedrag. Er gelden dan geen studie- of tewerkstellingsvoorwaarden.

Tussen 21 en 25 jaar gelden er wel studie- en tewerkstellingsvoorwaarden om het recht op het basisbedrag te behouden:

 • Je werkt ten hoogste 475 uur per jaar met een studentenovereenkomst.
 • Je werkt ten hoogste 80 uur per maand met een gewoon contract.
 • Je oefent een zelfstandige activiteit uit waarvoor geen bijdragen verschuldigd zijn als zelfstandige in hoofdberoep.

Zorgtoeslag

Een kind met een ondersteuningsbehoefte kan, afhankelijk van het aantal punten, recht hebben op een zorgtoeslag. Tot 18 jaar zijn er geen bijkomende toekenningsvoorwaarden voor de zorgtoeslag.

Tussen 18 en 21 jaar gelden er voor de toekenning van de zorgtoeslag wel tewerkstellingsvoorwaarden. Het kind behoudt de zorgtoeslag als het:

 • ten hoogste 475 uur per jaar werkt met een studentenovereenkomst.
 • ten hoogste 80 uur per maand werkt met een gewoon contract.
 • een zelfstandige activiteit uitvoert waarvoor geen bijdragen verschuldigd zijn als zelfstandige in hoofdberoep.
 • werkt in een maatwerkbedrijf.
 • een tewerkstelling heeft die kadert binnen alternerend leren, een bezoldigde stage, een leerovereenkomst of een praktische opleiding op op de werkplek.
 • geen sociale uitkering krijgt. Uitzondering: een beroepsinschakelingsuitkering of een sociale uitkering die voortvloeit uit een activiteit in een maatwerkbedrijf, een tewerkstelling in het kader van alternerend leren, een leerovereenkomst of een bezoldigde stage mag wel.

Verricht de jongere een winstgevende activiteit die niet aan deze voorwaarden voldoet, dan wordt de maandelijkse zorgtoeslag voor een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte geschorst.

Mag ik als jobstudent extra uren presteren tijdens de coronacrisis?

Vlaamse studenten die extra uren presteren in de zorg of in het onderwijs tijdens de laatste drie maanden van 2020 of de eerste drie maanden van 2021, verliezen hierdoor hun Groeipakket niet. De gepresteerde uren worden ‘geneutraliseerd’: ze worden niet meegerekend in het jaarlijkse maximum van 475 uur werken met een studentenovereenkomst.

Zoek je als jobstudent uitgebreide informatie over studentenwerk? Alles wat je over studentenarbeid moet weten, vind je terug op de website Student@work.